محمد شهبازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد شهبازی

محل سکونت: مرکزی - خمین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئولit شرکت ایده پردازان 1394/6 - 1394/10
مسئول شبکخ بانک کارسازان آنده 1393/9 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 14.20
آزاد 1387 - 1392