مهران خوارزمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران خوارزمی

محل سکونت: کرمان - سیرجان

جنسیت: مرد