علی کوهیان افضل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی کوهیان افضل

محل سکونت: اصفهان - بهارستان

جنسیت: مرد