محمد هادی کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد هادی کریمی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسیول پروژه برق ساختمان 1388/12 - 1393/12
دوربین مدار بسته فرادید 1388/1 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 13.00
صنعتی سجاد 1390 - 1393
برق الکترونیک
– کاردانی – معدل: 14.00
پسران شیروان 1388 - 1390