ساناز فائز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز فائز

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اداری و منابع انسانی شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس 1389/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی
– کاردانی – معدل: 16.75
آزاد واحد تهران مرکز 1385 - 1388