ناصر اسالو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر اسالو

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور مدیر عامل کاغذ سازی کاوه 1386/11 - 1388/7
مدیر اجرائی منطقه مرغ اجداد زربال 1388/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.71
پلی تکنیک تهران 1365 - 1368
فیزیک تئوری
– کارشناسی – معدل: 17.03
تبریز 1354 - 1359
الکترونیک صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.71
شهر ری 1370 - 1373