بهمن فتح اللهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهمن فتح اللهی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر و طراح شرکت مکانیک صنعت کنترل 1388/5 - 1390/9
ناظر و کارد فتری شرکت آذربنای گلشن 1388/5 - 1390/9
ناظر فنی و طراح شرکت پایدار سازان پایتخت 1388/9 - 1390/9
ناظر مقیم ستاد برای 400وحد بنیاد مسکن و ستاد بازسازی مناطق زلزله زده اذربایجان 1391/6 - 1392/9
ناظر منطقه 19 مشاور راهبرد تهران 1392/9 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 18.00
دانشکده فنی تبریز 1386 - 1388
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 17.01
دانشگاه ازاد 1388 - 1390
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران مرکز 1392 - 1394