ارش غلامحسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش غلامحسینی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز مونتاژ سیستم genius 1382/3 - 1382/9
مسئول مونتاژ و فروش تلاش کامپیوتر 1382/9 - 1383/4
مسئول جمع آوری آمار اسناد مناطق اداره ثبت اسناد تبریز 1383/4 - 1383/6
مسئول فروش و سفارشات داخلی نمایندگی آذران پلاستیک 1385/12 - 1387/1
کارمند ثبت واسکن بایگانی شهرداری منطقه 2و4 1387/1 - 1387/8
مسئول انبار شرکت آگاه (نستله) 1387/6 - 1388/3
آموزگار ابتدایی (معلّم) آموزش وپرورش تبریز 1388/6 - 1389/3
اموراداری شرکت صنایع پنتان شیمی 1389/8 - 1390/5
مسئول انبار شرکت درب معتقد 1391/1 - 1391/5
مسئول انبار شرکت پارسیان 1391/5 - 1391/9
کارشناس مدیریت فروش و پشتیبانی و بازاریابی شرکت تحفه – آرمان جنوب 1392/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت آموزشی علوم تربیتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد 1392 - 1394