امین ولیپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین ولیپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور سپند 1389/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 13.10
علامه امینی 1390 - 1393