حمید غلامیان نوقابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید غلامیان نوقابی

محل سکونت: خراسان رضوی - گناباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
iفناوری اطلاعات it
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1387 - 1394