پویا ریخته گر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پویا ریخته گر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.92
علوم تحقیقات تهران 1390 - 1392
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.92
علوم تحقیقات فارس 1385 - 1389