محمد عباس زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد عباس زاده

محل سکونت: خراسان رضوی - تربت حیدریه

جنسیت: مرد