و ح

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: و ح

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 16.80
روزبهان 1388 - 1390
نقشه برداری نقشه برداری
– کاردانی – معدل: 15.50
مهاجر 1386 - 1388