علی اصغر وزیری سرشک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر وزیری سرشک

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
4- مهندس ناظر و کارشناس کنترل کیفیت نورد و تولید قطعات فولادی 1385/2 - 1386/6
3- مدیرتضمین کیفیت و کنترل کیفیت کامل پیوند 1386/6 - 1389/5
3- مدیرتضمین کیفیت و کنترل کیفیت کامل پیوند 1386/6 - 1389/5
3- مدیرتضمین کیفیت و کنترل کیفیت کامل پیوند 1386/6 - 1389/5
3- مدیرتضمین کیفیت و کنترل کیفیت کامل پیوند 1386/6 - 1389/5