ارام طلوع رضائی صفار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارام طلوع رضائی صفار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی موسسه آموزشی چراغ دانش 1391/10 - 1392/6
صندوقدار داروخانه فرهام 1390/5 - 1391/6
منشی شرکت کیان پلیمر 1394/11 - 1395/1
کارمند اداری آموزشگاه زبان گلدیس 1395/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برنامه سازی کامپیوتر برنامه سازی کامپیوتر
– کاردانی – معدل: 16.85
سازمان فناوری اطلاعات 1391 - 1394