فرهاد امان زاده اوغاز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد امان زاده اوغاز

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.34
آزاد اسلامشهر 1388 - 1392