حامد یعقوبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد یعقوبی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ابراتور قطعات ایران خودرو 1384/12 -