میلاد شاهمراد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد شاهمراد

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتردار دادگستری ملارد 1392/2 - 1393/5
دفتردار دادگستری شهریار 1393/5 - 1393/11
دفتردار محیط زیست شهریار 1393/11 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد نظری
– کارشناسی – معدل: 14.57
ارومیه 1387 - 1391