معصومه سلطانی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: معصومه سلطانی نژاد

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری
– دیپلم – معدل: 16.00
1375 - 1378