محمد قنبرزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد قنبرزاده

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد

جنسیت: مرد