ابوالفضل عطایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل عطایی

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد