بتول میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بتول میرزایی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد شناسایی- انتخاب و طراحی مواد- ریخته گری- سرامیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
صنعتی اصفهان 1391 - 1393