علی شعبانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی شعبانی

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: مرد