سعید تقی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید تقی زاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریزسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس برق لیفتراک سازی 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 12.44
شبستر 1389 - 1392