محسن پناهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن پناهی

محل سکونت: اردبیل - اردبیلسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد تحقیق و توسعه ظریف مصور 1393/5 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نساجی الیاف
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
صنعتی اصفهان 1390 - 1392