پریا حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریا حیدری

محل سکونت: آذربایجان شرقی - میانه
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الهیات الهیات
– کارشناسی – معدل: 13.50
ترکمنچای 1386 - 1389