حمیدرضا رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا رحیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.09
صنعتی امیر کبیر 1386 - 1391
عمران ژئوتکنیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
صنعتی شریف 1391 - 1393