پوران محمدی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پوران محمدی پور

محل سکونت: کرمان - کرمانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صدورانواع بیمه بیمه ایران 1389/5 - 1392/7
نمایندگی بیمه بیمه کارآفرین 1393/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 12.74
ازاد 1382 - 1387