حسین خراسانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین خراسانی

محل سکونت: قزوین - بوئین زهرا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس فنی جوش پیش ساخته های فلزی 1388/5 - 1390/5
نقشه خوان گاز 1391/10 - 1392/1
اپراتور دستگاه ماریناسان 1394/1 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک صنایع فلزی
– کاردانی – معدل: 18.50
امام محمدباقر(ع) 1386 - 1388
مهندسی مکانیک جوشکاری
– کارشناسی – معدل: 18.63
علوم و فنون 1388 - 1390