هادی کشتکار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی کشتکار

محل سکونت: هرمزگان - قشم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع پلیمر شیمی
– کارشناسی – معدل: 13.04
آزاد اسلامی 1382 - 1387