مجید سابقی نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید سابقی نیا

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد