مهدی غفوری اصفهانی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی غفوری اصفهانی نژاد

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب شرکت بیمه ما 1391/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو خودرو
– کاردانی – معدل: 14.50
اموزشکده فنی اردکان یزد 1386 - 1388
مکانیک خودرو خودرو
– کارشناسی – معدل: 14.20
ازاد نجف اباد 1389 - 1392