محمد تقی به زارع

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد تقی به زارع

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مرد