بهاره کلاهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهاره کلاهی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس گروه دانشگاه سمنان 1389/7 - 1392/12
استاد حق التدریس تربیت مربی کرج 1393/12 - 1393/11
كارشناس منابع انسانی بيمارستان پاستور نو 1394/3 -
كارشناس منابع انسانی شركت غنچه(نهالستان ) 1385/12 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.06
شاهد 1391 - 1393
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 18.51
سمنان 1387 - 1391