حمزه الیاسی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمزه الیاسی فر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم کامپیوتر کامپیوتر
– کارشناسی – معدل: 14.64
پیام نور 1384 - 1390
ریاضی
– دیپلم – معدل: 17.95
1380 - 1383