احسان زارع

– تمام کارهای عمرانی


مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان زارع

تاریخ تولد: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

وضعیت تأهل: متأهل

محل سکونت: فارس - بوانات

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: پایان خدمتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز بنیادمسکن بوانات 1388/10 - 1389/1
کاراموز شهرداری حسامی 1389/4 - 1389/5
مهندس ناظر پروانه اشتغال نظارت از مسکن شهرسازی 1396/01 - تاکنون
پیمان کار اجرای ساختمان های بنایی به صورت پروژه ای 1385/1 - 1389/12
نقشه بردار وکمک نقشه بردار شرکت مهندسین مشاور نقشع گویا 1393/9 - 1394/3
سرپرست کارگاه شرکت سرو نیرو توس 1394/02 - 1394/10
معدن و اجرا شرکت عمرانی صنعتی پارس گرما 1394/11 - 1395/09

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.26
لارستان 1386 - 1390