سرور صلاحیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سرور صلاحیان

محل سکونت: کردستان - سنندج

جنسیت: زن