ارش پورعبدالهی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش پورعبدالهی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر عامل پارين پل 1383/9 - 1390/9