سید روح اله باقری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید روح اله باقری

محل سکونت: قم - قم

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 12.08
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 1386 - 1392