مصطفی جابری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی جابری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس حسابداری شرکت سرمایه گزاری ساختمان ایران (سهامی عام) 1380/12 - 1384/1
مدیرمجامع وامورشرکتهای تابعه شرکت تامین سرمایه نوین 1387/4 - 1388/12
مدیرمالی واداری شرکت توسعه وعمران زاگرس(سهامی عام) 1313/12 - 1390/12
مدیر مالی شرکت اسپینرتجارت ایزد دژ 1393/8 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری عمومی
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیام نور 1392 - 1395