عابد فرهادی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عابد فرهادی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد