هادی حیدر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی حیدر

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مرد