ليلا آريائي فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ليلا آريائي فر

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول بایگانی دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي 1377/5 - 1394/3
مدیر خدمات كامپيوتري 1377/1 - 1378/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیك محیطی تزئینی محیطی
– کارشناسی – معدل: 17.30
فرهنگ و هنر 1392 - 1394