سارا فهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا فهیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور اداری و منابع انسانی و دبیرخانه گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب 1392/6 - 1394/3
امور اداری و مسئول دفتر شرکت فن نیرو 1389/11 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.05
خواجه نصیر الدین طوسی 1387 - 1389
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 14.00
امیر کبیر 1381 - 1385