محمد هادی قناعتیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد هادی قناعتیان

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراحی رادمان صنعت نصر 1393/4 - 1394/5
مدرس دانشگاه پیام نور شیراز 1392/6 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.41
شیراز 1380 - 1385
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.57
یزد 1385 - 1388
ریاضی فیزیک
– دیپلم – معدل: 17.81
1376 - 1379