سیاوش اربابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیاوش اربابی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کار آموز خبرگان بهینه ساز 1389/4 - 1389/6
ناظر مقیم مدیریت مهندسی شمالغرب نزاجا 1393/1 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 16.50
موسسه صائب 1387 - 1391