مجید ارمان طاهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید ارمان طاهری

محل سکونت: خراسان رضوی - خلیل آباد

جنسیت: مرد




سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات انتقال
– کارشناسی – معدل: 15.50
توس 1389 - 1391