علیرضا محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
امور دفتری و اداری سانیا خشت 1391/6 - 1391/12
نقشه بردار فاضلاب بهار گستران شالان 1392/3 - 1392/5
مهندس اجرا گروه آریا 1392/6 - 1392/9
نقشه بردار رقوم نگاران 1393/4 -
نقشه بردار مهارشالوده 1393/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.57
تهران جنوب 1387 - 1391