محمود پورعسکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود پورعسکری

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق خصوصی
– کارشناسی – معدل: 16.05
زابل 1381 - 1385