سپهر صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپهر صادقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران کارهای عمومی ساختمان
– کاردانی – معدل: 16.34
صدرا تهران 1391 - 1393